facebook

Aktualności

Konferencja - Uczelnia na miarę potrzeb, Warszawa 16.05.2018

 
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2018 roku w Warszawie.

Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
    Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
    Rola serwisu internetowego w komunikacji
    Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
    Media społecznościowe jako główne źródło informacji
    Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
    E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
    Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
    Integracja systemów ICT
    Bezpieczeństwo danych i informacji
    Oprogramowanie antyplagiatowe
    System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
    Systemy kontroli dostępu
    Infrastruktura PKI
    Zarządzanie zasobami uczelni
    Systemy ERP do zarządzania uczelnią
    Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
    Budowa profesjonalnej serwerowni
    Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
    Backup i archiwizacja dokumentów

Grupa docelowa:
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych:
- Rektorzy
- Kanclerze
- Dziekani

- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

REJESTRACJAPatronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry