facebook

Aktualności

Zapraszamy do debaty z Ekspertami w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2019 roku w Warszawie.
Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:


    dr inż. Paweł Lubomski - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych, Politechnika Gdańska
    "Zintegrowane środowisko usług IT Politechniki Gdańskiej"
    (W dobie coraz bardziej powszechnego przenoszenia usług do chmury oraz restrykcji wynikających z wdrożonych przepisów RODO Politechnika Gdańska wdrożyła własne rozwiązanie - prywatną chmurę obliczeniową. Takie podejście otworzyło nowe możliwości i pozwoliło na podniesienie poziomu świadczonych usług IT. Skalowalność infrastruktury, elastyczność w zakresie utrzymania, wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności to podstawowe cechy środowiska, w którym uruchamiane są zintegrowane usługi IT wspierające Uczelnię we wszystkich obszarach działalności.)

    mgr Beata Mierzejewska - Zastępca Kanclerza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    "Transformacja cyfrowa uczelni"
    (Transformacja cyfrowa uczelni nieodzownie wiąże się z przeniesieniem dużej części jej aktywności do chmury. Chmura daje uczelni przede wszystkim lepsze możliwości zarządzanie procesami, oszczędności kosztów, wysoki poziom ochrony danych i lepszą organizację informacji pochodzących z różnych źródeł, a w konsekwencji – poprawę warunków podejmowania decyzji. W trakcie sesji przedstawione zostaną wybrane doświadczenia uczelni kroczącej ścieżką cyfrowej transformacji, w tym zwłaszcza: kluczowe wyzwania nowoczesnej uczelni; najważniejsze cele stawiane przed transformacją cyfrową; wybrane rozwiązania wdrożone w uczelni i efekty ich zastosowania.)

    Paweł Kozłowski - Pełnomocnik Dyrektor ds. informatyzacji, Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
    "e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją"
    (Prelegent przedstawi tematykę obsługi i optymalizacji procesów związanych z edukacją.)

    Bartłomiej Serafinowicz - Adwokat, LAWMORE
    "Uczelnia administratorem danych, czyli czy powinno się trzymać indeksy w sejfie?"
    (Prelekcja ma na celu przedstawienie jakie obowiązki musi spełniać uczelnia w kontekście przetwarzania danych osobowych swoich pracowników oraz studentów, jak i w trakcie prowadzenia badań naukowych. Omówione zostaną kwestie związane z organizacyjnym zabezpieczeniem danych, prawidłowym umocowaniem pracowników do ich przetwarzania, jak również realizacją obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych osobowych.)

    dr Ryszard Balicki - Pełnomocnik rektora ds. kontaktów z mediami, Uniwersytet Wrocławski
    "Uniwersytet w świecie nowych technologii. Czy Snapchat zastąpi dziekanat?"
    (1. Nowe technologie na Uniwersytecie – edukacja i praktyka stosowania
    2. Projekt „Leopoldina on line”
    3. Rekrutacja w czasach mediów elektronicznych
    4. Wykorzystanie nowych technologii do kontaktu i informacji.)

    Dariusz Kąkol - Pełnomocnik Zarządu, Pirxon
    Paweł Myśliwiec - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
    "Jak usprawnić zarządzanie majątkiem trwałym Uczelni – doświadczenia praktyków"
    (Wdrożenie systemu klasy Enterprise Asset Management w uczelni wyższej jest dużym wyzwaniem, nie tylko ze względu na skalę ilości składników majątku uczelni, które trzeba zidentyfikować, oznakować i zaewidencjonować w systemie. Największym wyzwaniem jest budowa efektywnych procesów i zasad zarządzania składnikami majątku w ich cyklu życia, w tym ich inwentaryzacji. W naszym wystąpieniu chcemy podzielić się doświadczeniami jakie były naszym udziałem w projekcie wdrożenia AssetsNinja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.)

    Elke Schoenemann - Sales Manager Poland, ELO Digital Office
    "Każdy mówi o cyfrowej transformacji, ale jakie działania należy podjąć, aby nie tworzyć kolejnych wysp informatycznych - 8 kroków do Digital Workplace"
    (Cyfryzacja fundamentalnie zmieniła nasze życie w ostatnich latach. Coraz większe znaczenie ma mobilność, ale równie ważne jest bezpieczeństwo informacji. Młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy nie wyobrażają sobie życia bez „elektroniki”. Coraz więcej firm oferuje zatrudnienie zdalne, gdzie nie ma stałego miejsca pracy za biurkiem. Firmy muszą się do tego dostosować , tzn. dostosować „swój IT” do aktualnych wymogów bezpieczeństwo a przy tym nie zwiększać kompleksowości rozwiązań. Niezbędnie jest, aby wszystkie potrzebne dane i aplikacje udostępnić na wszystkich urządzeniach, wszędzie i w każdym momencie i jednocześnie zagwarantować maksymalną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.)

    Paweł Borettini - doradca handlowy, Agraf
    "Interaktywne narzędzia angażujące studentów"
    (Podczas prelekcji omówine zostaną monitory interaktywne z możliwością łączenia się bezprzewodowo z mobilnymi urządzeniami studentów (w dwu kierunkach) w standardzie, intuicyjne wykorzystanie materiałów mulitimedialnych w tym zdjęć, filmów, projektów, dźwięków i innych zasobów podczas prowadzenia zajęć. Angażowanie poprzez zadawanie pytań czyli rozmowa prowadzącego ze wszystkimi uczestnikami. Czy to możliwe? Testy i ocenianie studentów)

    Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.
    "Jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym?"

 
 
Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
-    Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
-    Rola serwisu internetowego w komunikacji
-    Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
-    Media społecznościowe jako główne źródło informacji
-    Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
-    E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
-    Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
-    Integracja systemów ICT
-    Bezpieczeństwo danych i informacji
-    Oprogramowanie antyplagiatowe
-    System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
-    Systemy kontroli dostępu
-    Infrastruktura PKI
-    Zarządzanie zasobami uczelni
-    Systemy ERP do zarządzania uczelnią
-    Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
-    Budowa profesjonalnej serwerowni
-    Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
-    Backup i archiwizacja dokumentów


Grupa docelowa: 
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: 
- Rektorzy 
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

 


Patronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry