facebook

Aktualności

XXI Łódzkie Targi Edukacyjne, Łódź 01-02.03.2018 r.


W terminie 1-2.03.2018 r. odbędzie się XXI edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych. Są one jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Na przestrzeni lat Łódzkie Targi Edukacyjne ukształtowały własną tożsamość i charakter. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród odwiedzających, jak i całego środowiska naukowo-dydaktycznego.

 Ideą Targów jest przedstawienie kompleksowej oferty edukacyjnej szkół, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz propozycji producentów środków dydaktycznych i wydawnictw edukacyjnych.

Po raz drugi do dyspozycji naszych gości zostanie oddana Strefa Kariery. Umożliwi to nawiązanie współpracy pomiędzy osobami poszukującymi praktyk, staży oraz pracy a pracodawcami. Ponownie atrakcją wydarzenia będzie Strefa Rozwoju i Nauki przez Zabawę, gdzie swoja ofertę prezentować będą m.in.: centra nauki, planetaria i eksperymentaria, ośrodki edukacji ekologicznej, wydawnictwa naukowe i akademickie oraz instytucje szkoleniowe.


 

Zakres tematyczny XXI ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH:

I. STREFA EDUKACYJNA (oferta szkół publicznych i niepublicznych)4

   Szkoły podstawowe
-    Gimnazja
-    Szkoły ponadgimnazjalne
-    Szkoły policealne
-    Szkoły wyższe
-    Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)
-    Zagraniczne szkoły wyższe


II. STREFA KARIERY:1
-    Pracodawcy oferujący praktyki i staże zawodowe, praktyki studenckie oraz oferty pracy
-    Pracodawcy współpracujący i planujący nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w celu wprowadzenia dedykowanych programów praktyk zawodowych
-    Publiczne służby pracy (publiczne organy zatrudnienia, powiatowy i wojewódzki urząd pracy)
-    Ochotnicze Hufce Pracy
-    Agencje zatrudnienia (pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej)
-    Publiczne i niepubliczne instytucje szkoleniowe
-    Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy (m.in. organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych)
-    Jednostki i ośrodki wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej
-    Agencje pośrednictwa pracy i studiów za granicą
-    Wydawnictwa i portale internetowe
-    Poradnie, placówki specjalistyczne
-    Szkoły i kursy zawodowe dla dorosłych


III. STREFA „SALON INNOWACYJNA SZKOŁA”:2

-    Środki dydaktyczne
-    Multimedia i oprogramowanie dla szkół
-    Wyposażenie placówek oświatowych
-    Infrastruktura i wyposażenie sal gimnastycznych, boisk i placów zabaw


IV. STREFA KREATYWNOŚCI I ROZWOJU:
-    Centra nauki3
-    Planetaria i eksperymentaria
-    Wydawnictwa naukowe i akademickie
-    Gry logiczne, quizy wiedzy
-    Testy na inteligencję
-    Łamigłówki logiczne
-    Oferta zajęć pozaszkolnych
-    Domy, ośrodki kultury
-    Szkoły językowe
-    Szkoły i ogniska muzyczne
-    Szkoły tańca
-    Ośrodki sportowo-rekreacyjne
-    Kluby sportowe
-    Pracownie działań twórczych
-    Uniwersytety dla dzieci
-    Świetlice środowiskowe
-    Parki narodowe
-    Parki krajobrazowe

-    Parki edukacyjno-rozrywkowe
-    Instytucje państwowe i prywatne organizujące zajęcia z edukacji ekologicznej
-    Nadleśnictwa
-    Centra Edukacji Ekologicznej
-    Biura podróży z ofertą dla szkół
-    Fundacje i stowarzyszenia


Facebook:
https://www.facebook.com/LodzkieTargiEdukacyjnePatronem Medialnym Targów
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry