facebook

Aktualności

XXI Łódzkie Targi Edukacyjne 01-02.03.2018 r.

 
W terminie 1-2.03.2018 r. odbędzie się XXI edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych. Są one jedną z największych tego typu imprez w Polsce. Na przestrzeni lat Łódzkie Targi Edukacyjne ukształtowały własną tożsamość i charakter. Targi cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród odwiedzających, jak i całego środowiska naukowo-dydaktycznego.Zaaranżowany po raz drugi Salon Innowacyjna Szkoła odniósł sukces i z przyjemnością kontynuujemy współpracę z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które zorganizuje szereg konferencji i seminariów dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, a także warsztaty i konkursy dla młodzieży. Po raz kolejny do grona wystawców zaproszone zostaną firmy mające w swojej ofercie innowacyjne materiały, środki i pomoce dydaktyczne, ze szczególnym naciskiem na edukacyjne programy komputerowe oraz multimedialne wyposażenie pracowni szkolnych.

Wizyta w Strefie Kariery jest wyjątkową szansą na nawiązanie współpracy pomiędzy osobami poszukującymi praktyk, staży oraz pracy a pracodawcami. Odwiedzenie tego sektora targów pozwoli na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, a także ukaże możliwości, jakie czekają na uczniów podczas nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach, ściśle współpracujących z największymi firmami z regionu.

Odwiedzający będą mieć również szansę zwiedzenia Strefy Rozwoju i Nauki przez Zabawę. Do grona wystawców zaproszone zostaną centra nauki, planetaria i eksperymetaria, ośrodki edukacji ekologicznej, wydawnictwa naukowe i akademickie oraz instytucje szkoleniowe, co sprawi, że czas spędzony na targach będzie zarówno inspirujący, jak i motywujący do poszukiwania ścieżki dalszego, kreatywnego rozwoju.

Wszystkich miłośników aktywnego stylu życia już teraz zapraszamy do udziału w trzeciej edycji biegu eduRun. Tegoroczne wydarzenie, w którym uczestniczyło blisko 200 biegaczy cieszyło się dużą popularnością. Wśród zawodników wystartowali m.in. uczniowie szkół gimnazjalnych z Łodzi i regionu, nauczyciele wychowania fizycznego oraz wiele osób związanych z łódzkim środowiskiem miłośników biegania, spośród których najlepsi otrzymali puchary Prezydenta Miasta Łodzi oraz ciekawe nagrody.

Zakres tematyczny XXI ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH:

    Oferta szkół publicznych i niepublicznych

    1.1. Gimnazja
    1.2. Szkoły ponadgimnazjalne
    1.3. Szkoły policealne
    1.4. Szkoły wyższe
    1.5. Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)
    1.6. Zagraniczne szkoły wyższe

    2.Szkoły i kursy zawodowe dla dorosłych

    3. Oferta zajęć pozaszkolnych

    3.1. Domy, ośrodki kultury
    3.2. Szkoły i ogniska muzyczne
    3.3 Szkoły tańca
    3.4. Ośrodki sportowo-rekreacyjne
    3.5. Kluby sportowe
    3.6. Pracownie działań twórczych
    3.7. Uniwersytety dla dzieci
    3.8. Świetlice środowiskowe

   4. Strefa Kariery
    4.1. Pracodawcy oferujący praktyki i staże zawodowe, praktyki studenckie oraz oferty pracy
    4.2. Pracodawcy współpracujący i planujący nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w celu wprowadzenia dedykowanych programów praktyk zawodowych
    4.3. Publiczne służby pracy (publiczne organy zatrudnienia, powiatowy i wojewódzki urząd pracy)
    4.4. Ochotnicze Hufce Pracy
    4.5. Agencje zatrudnienia (pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej)
    4.6. Publiczne i niepubliczne instytucje szkoleniowe
    4.7. Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy (m.in. organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych)
    4.8 Jednostki i ośrodki wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej
    4.9. Agencje pośrednictwa pracy i studiów za granicą
    4.10.Wydawnictwa i portale internetowe

    5. Salon Innowacyjna Szkoła
    5.1. Wyposażenie placówek oświatowych
    5.2. Infrastruktura i wyposażenie sal gimnastycznych i placów zabaw
    5.3. Multimedia i oprogramowanie dla szkół
6. Strefa Kreatywności przez Zabawę
    6.1. Centra nauki
    6.2. Planetaria i eksperymentaria
    6.3. Wydawnictwa naukowe i akademickie
    6.4. Gry logiczne, quizy wiedzy
    6.5. Testy na inteligencję
    6.6. Łamigłówki logiczne

    7. Oferta Edukacji Ekologicznej
    7.1. Parki narodowe
    7.2. Parki krajobrazowe
    7.3. Parki edukacyjno-rozrywkowe
    7.4. Instytucje państwowe i prywatne organizujące zajęcia z edukacji ekologicznej
    7.5. Nadleśnictwa
    7.6. Ścieżki dydaktyczne
    7.7. Centra Edukacji Ekologicznej
    7.8. Fundacje

    8. Poradnie, placówki specjalistyczne
  
9. Szkoły językowe
    10. Biura podróży z ofertą dla szkół
   11.  Fundacje i stowarzyszeniaZachęcamy Państwa do udziału w Łódzkich Targach Edukacyjnych, które w terminie 1-2 marca 2018 r. staną się największym centrum informacji edukacyjnej. Tereny targowe,  Hala Expo-Łódź al. Politechniki 4

Facebook:
https://www.facebook.com/LodzkieTargiEdukacyjnePatronem Medialnym Targów
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry