facebook

Aktualności

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE - Rekrutacja na studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021.


Już w drugiej połowie stycznia rusza internetowa rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia w semestrze letnim 2020/2021 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zgłaszać mogą się kandydaci chcący studiować na kierunkach:

1.    Logistyka –absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach, w tym także międzynarodowych, organizacji  i projektowania, koordynacji oraz bezpośredniego nadzoru funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw.

2.    Gospodarka przestrzenna – studia te łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, a także geodezji, geografii i kartografii, inżynierii środowiska i ekologii, prawa, socjologii, zarządzania oraz projektowania inżynierskiego. Kształcimy na nich kadrę ekonomistów o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki lokalnej i regionalnej.

3.    Towaroznawstwo – absolwenci zdobędą wiedzę m.in. w zakresie wpływu – w procesie pozyskiwania surowców, produkcyjnym i poprodukcyjnym – na jakość towarów i usług, oraz skutecznego zarządzania procesem kształtowania jakości.

4.    Zarządzanie i inżynieria produkcji – te interdyscyplinarne studia łączą wiedzę z dziedziny zarządzania i ekonomii z podstawami nauk technicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in.  przygotowania procesów produkcyjnych i zarządzania nimi.

TERMINARZ REKRUTACJI:

- Studia stacjonarne drugiego stopnia:Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 18 stycznia do 22 stycznia 2021 r.

- Studia niestacjonarne drugiego stopnia:Internetowa Rekrutacja Kandydatów od 8 lutego do 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej: https://studiuj.uek.krakow.pl/

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry