facebook

Aktualności

Uczelnia na miarę potrzeb, Warszawa 21.11.2019

 
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada 2019 roku w Warszawie.

Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?


 
Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
-    Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
-    Rola serwisu internetowego w komunikacji
-    Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
-    Media społecznościowe jako główne źródło informacji
-    Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
-    E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
-    Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
-    Integracja systemów ICT
-    Bezpieczeństwo danych i informacji
-    Oprogramowanie antyplagiatowe
-    System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
-    Systemy kontroli dostępu
-    Infrastruktura PKI
-    Zarządzanie zasobami uczelni
-    Systemy ERP do zarządzania uczelnią
-    Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
-    Budowa profesjonalnej serwerowni
-    Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
-    Backup i archiwizacja dokumentów


Grupa docelowa: 
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: 
- Rektorzy 
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

 


Patronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry