facebook

Dane teleadresowe:

Przyjaźni 1
62-510 Konin
woj. Wielkopolskie

tel. +48 63 249 72 37
tel. +48 63 249-72-00
faks +48 63 249-72-01
Wyślij wiadomość
http://www.pwsz.konin.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie powstała w 1998 roku. Mury PWSZ opuściło do tej pory ponad 12000 absolwentów studiów I stopnia i studiów podyplomowych. PWSZ w Koninie jest największą uczelnią w regionie, jedyną państwową i kształcącą bezpłatnie na studiach stacjonarnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie jest publiczną uczelnią funkcjonującą od 1998 roku. Jej misją jest tworzenie przyjaznego miejsca do studiowania, które umożliwia młodym ludziom rozwój talentów i realizację pasji. Dzięki doskonałej kadrze i nowoczesnej bazie dydaktycznej studenci mają szansę przygotowania się do udanego startu zawodowego. PWSZ w Koninie jest uczelnią uznaną nie tylko w regionie, ale także w kraju, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. W kadencji 2016-1019 uczelnią kierują: prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak (JM Rektor) oraz dr Artur Zimny (prorektor ds. kształcenia). Nad administracją i gospodarką czuwa kanclerz mgr Danuta Rakowska. Studia stacjonarne są w PWSZ bezpłatne. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata, a w przypadku kierunków technicznych – inżyniera. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym I stopnia oraz stanowią podstawę do podjęcia studiów magisterskich. Uczelnia prowadzi także studia II stopnia (magisterskie) na kierunku filologia.
Obecnie w PWSZ w Koninie kształci się ponad 2 tys. studentów, w sumie ukończyło ją ponad 11 tys. absolwentów. W pierwszym roku uczelnia prowadziła studia na specjalnościach. W związku ze zmianami ustawowymi, od 2005 roku w PWSZ w Koninie kształcenie odbywa się na kierunkach. Kolejne ważne zmiany dokonały się w 2007 roku, kiedy w strukturze organizacyjnej PWSZ w Koninie pojawiły się wydziały.

Uczelnia prowadzi obecnie studia o profilu praktycznym na Wydziale Filologicznym (I stopień na kierunkach: filologia angielska i filologia germańska, II stopień na kierunkach: filologia angielska z językiem niemieckim oraz filologia germańska z językiem angielskim ‒ obie ze specjalizacjami: dydaktyka, translacja), Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia (kierunki: dietetyka, fizjoterapia, wychowanie fizyczne, planowane są kosmetologia i pielęgniarstwo), Wydziale Społeczno-Ekonomicznym (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, pedagogika, praca socjalna, zarządzanie, planowana jest informatyka) oraz Wydziale Technicznym (kierunki: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, energetyka). W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Część z nich jest organizowana przy współpracy z lokalnymi instytucjami oraz w porozumieniu z samorządem lokalnym. Dużym powodzeniem cieszą się m.in. organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym, kompetencje pedagogiczne nauczyciela, podatki i skarbowość, rachunkowość czy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. PWSZ w Koninie ma doskonałe warunki lokalowo-dydaktyczne. W kilku budynkach, położonych od siebie w niedużej odległości, znajduje się kilkadziesiąt dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, ćwiczeniowych, pracowni komputerowych i technicznych. Uczelnia dysponuje również Centrum Wykładowo-Dydaktycznym, z reprezentacyjną aulą na 650 miejsc, która nosi imię Jana A. P. Kaczmarka. Obiekt służy przede wszystkim studentom, ale również mieszkańcom miasta i regionu. Jest miejscem, gdzie odbywają się konferencje naukowe, sympozja i koncerty.

Studenci i pracownicy mają możliwość korzystania z zasobów nowoczesnej biblioteki uczelnianej. Jej księgozbiór rozrasta się systematycznie. W bibliotece zorganizowano specjalne stanowisko komputerowe, z odpowiednim oprzyrządowaniem, dla osób niedowidzących. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą sportową, na którą składają się: stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową; zespół boisk sportowych ze sztucznymi nawierzchniami do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, siatkówki plażowej, a także dwa korty tenisowe; sala sportowa, sala fitness oraz siłownia. PWSZ w Koninie oferuje studentom spoza Konina miejsce w dwóch akademikach, które dysponują pokojami jedno-, dwu- i trzyosobowymi. Uczelnia stawia na informatyzację. We wszystkich budynkach jest bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi. Wprowadzono elektroniczny system obsługi studenta, a także elektroniczne legitymacje studenckie. Od lat PWSZ w Koninie konsekwentnie rozwija współpracę z uczelniami zagranicznymi. Umowy z ponad 50 uczelniami w ramach Programu Erasmus + dają możliwość wymiany studentów, wykładowców i pracowników administracji, realizacji wspólnych projektów naukowych czy też praktyk zawodowych. Wśród partnerów PWSZ są m.in. uczelnie z Chorwacji, Hiszpanii, Litwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch. Poza programem Erasmus Uczelnia współpracuje z Uniwersytetem Państwowym w Brańsku (Rosja). Choć państwowe wyższe szkoły zawodowe nie mają obowiązku prowadzenia działalności naukowej, w PWSZ w Koninie przywiązuje się dużą wagę do działań naukowych. Uczelnia jest od początku swojego istnienia miejscem spotkań, konferencji, seminariów. Wśród cyklicznych konferencji, które mają już wieloletnią tradycję należą m.in.: Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych; Ewaluacja i innowacje w edukacji; Kultura Fizyczna – stan i perspektywy; Mówienie w języku obcym; Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele.

Uczelnia to przede wszystkim studenci, którzy rozwijają swoje talenty i zainteresowania w Samorządzie Studentów oraz kołach naukowych i organizacjach studenckich. Szczególnymi osiągnięciami na boiskach i parkietach krajowych, a także międzynarodowych może poszczycić się Uczelniany Klub AZS. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, najważniejsza uczelnia w regionie konińskim, jest nowoczesna, przyjazna i otwarta. Kształcenie ogólne łączy się tu z edukacją praktyczną studentów, dzięki czemu są oni dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Rektor
prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak


Oferta

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie prowadzi studia:
I-ego stopnia - licencjackie, inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne)
II-ego stopnia - magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
studia podyplomowe


Wydziały:
Wydział Filologiczny
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Wydział Techniczny

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia. Zapis ten został zawarty ze względu na możliwość drobnych, ludzkich pomyłek. Jeżeli zauważysz nieścisłość - napisz do nas, a niezwłocznie ją wyjaśnimy.

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry