facebook

Aktualności

Szkolenie - "Procedura nadawania stopni i tytułu naukowego oraz przygotowanie do nich", Warszawa 04.10.2018

 
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w uczelniach za poprawne przeprowadzenie procedury awansowej oraz do osób starających się o uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowego. Szkolenie zapewnia kompleksowe przygotowanie instytucji posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (i występowania o tytuł naukowy) do sprawnego przeprowadzenia właściwej procedury. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do obowiązujących przepisów prawa (z odniesieniami do projektu tzw. Ustawy 2.0) oraz wprowadzenie do praktyki przeprowadzenia odpowiedniej procedury (gromadzenie dokumentów, prowadzenie korespondencji). Na szkoleniu będą przedstawione dobre praktyki, jak również najczęściej popełniane błędy podczas składania kompletu dokumentów awansowych.

10:00     Procedury awansu akademickiego w świetle obowiązujących przepisów (Ustawa o stopniach i tytule...; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
dr hab. Radosław Rybkowski

11:30     Przerwa na kawę

11:45     Procedury awansu akademickiego w świetle praktyki:
    - zalecenia i oczekiwania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
   -  wymagania wobec promotorów w postępowaniu doktorskim,
-   ograniczenia w doborze recenzentów,
-   istota działania komisji habilitacyjnej,
-  definiowanie „osiągnięcia naukowego”.

dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski

13:15     Przerwa na lunch

13:45     Praktyka przeprowadzania postępowania o stopień naukowy:
-    organizowanie dorobku naukowego,
-    gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
  -  udział w życiu naukowym a możliwość zdobycia stopni/tytułu.

dr hab. Justyna Bugaj

15:00     Typowe problemy w przeprowadzania przewodów o nadanie stopnia/tytułu:
-    wewnętrzne regulacje uczelni/jednostek naukowych
  -  przegląd rozstrzygnięć sądów administracyjnych,
 -   wskazówki

dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski

16:00     Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.
 
 
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: cpi@cpi.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia

 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry