facebook

Aktualności

Szkolenie MOJE PRACE W OBIEGU INFORMACJI NAUKOWEJ, JAK ZWIĘKSZYĆ ICH WIDOCZNOŚĆ W SIECI?, Warszawa 03.08.2017

 
Każdy badacz chce, aby wyniki jego pracy zostały zauważone i wykorzystane w nauce – jest to główny cel pracy naukowej. Nawet najlepszy artykuł informujący o niezwykle ważnych badaniach nie zostanie zacytowany, jeśli nie opublikujemy go i nie włączymy w obieg informacji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: gdzie najlepiej publikować i zamieszczać swoje prace, aby zwiększyć ich widoczność w sieci.

Szkolenie skierowane jest do pracowników nauki, autorów prac naukowych, bibliotekarzy zajmujących się bibliometrią.Szkolenie poprowadzą:
Hanna Celoch, kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora ds. Dydaktyki i Usług Informacyjnych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Od 40 lat zajmuje się obsługą pracowników naukowych w zakresie wyszukiwania informacji i bibliometrii.

Stanisława Pietrzyk-Leonowicz – kustosz dyplomowany, kierownik Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej w Bibliotece Politechniki Lubelskiej. Obszar zainteresowań: usługi informacyjne, informacja naukowa, bibliometria.

Część praktyczna szkolenia będzie prowadzona przy komputerach. Uczestnik może przyjechać ze swoim laptopem lub skorzystać z komputera przygotowanego przez Organizatora.

PROGRAM

3 sierpnia 2017 r.
09:30  Kawa na początek dnia

10:00   Publikowanie – jak wybrać czasopismo, do którego wyślemy swój artykuł?
   - Jak przygotować artykuł, aby był bardziej widoczny w sieci (ASEO).
  -  Jak zidentyfikować najbardziej wpływowe czasopismo na podstawie JCR.
  -  Scopus Journal Analyzer.
  -  Jak wykorzystać EndNote do znalezienia odpowiedniego czasopisma dla naszej publikacji.
-    Wyszukiwarka Journal Guide.
-    Portal Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu).
-    Referencyjne bazy danych MNiSW (Agro, BazTech, BazEkon, BazHum i in.

12:00  Przerwa na lunch

12:30   Gdzie i jak zamieścić informację o swojej pracy? Repozytoria, portale naukowe, bazy.
    - ResearchGATE - międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin.
   -  ResearcherID – międzynarodowy serwis społecznościowy zintegrowany z platformą Web of Science.
 -   Google Scholar Citations.
-    Academia.edu
 -   INFONA - portal komunikacji naukowej, uniwersalna, repozytoryjna, otwarta platforma dla nauki, edukacji i społeczeństwa wiedzy.

13:00  Ćwiczenia praktyczne. Jak założyć konto w Scholar Google, ResearcherID, Academia.edu, ResearchGate? Jak zamieścić tam swoje prace?

14:30  Przerwa na kawę

14:50   Ćwiczenia praktyczne. Jak założyć konto w Scholar Google, ResearcherID, Academia.edu, ResearchGate? Jak zamieścić tam swoje prace?

16:00  Zakończenie szkolenia.

 
Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/mpwoin/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/mpwoin/formularz_pr10.php
Organizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry