facebook

Aktualności

Studia MBA – czy warto i ile jest dziś wart dyplom Master of Business Administration?


Studia MBA zawsze były niezwykle prestiżowe, a ich absolwentów zalicza się do elitarnego grona menedżerów z doświadczeniem i najlepszym wykształceniem. Czy studia MBA nadal są postrzegane tak samo? Co się zmieniło i ile dziś jest wart dyplom Master od Business Administration?
O przyjęcie na studia MBA mogą starać się osoby, które nie tylko ukończyły już studia co najmniej I stopnia, ale które jednocześnie mają już doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Warto zatem zauważyć, że studia MBA mają charakter uzupełniający, a żeby się na nie dostać, nie wystarczy wysoka średnia ze studiów czy ocena z egzaminu dyplomowego. To przekłada się na specyfikę nauczania i metod wykorzystywanych na studiach MBA.

Studia MBA – czy wciąż się wyróżniają?

Pojawiają się głosy, że studia MBA nie są już tak prestiżowe jak niegdyś. Rzekomy spadek elitarności miałby być związany z coraz większą liczbą różnorodnych studiów biznesowych. Należy jednak pamiętać, że wymagania, które są stawiane przed kandydatami na studia MBA, są zupełnie inne, podobnie jak inny jest cel kształcenia. W założeniu mają one wykształcić wyższą kadrę menedżerską, która będzie wyposażona nie tylko w odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale również w doświadczenie. Jest to zresztą jeden z wymogów, który muszą spełnić osoby aplikujące na studia MBA. Nie ma innych programów czy studiów (nie licząc EMBA), które tak mocno promowałyby wcześniej zdobyte doświadczenie. Ze szczegółowymi wymaganiami można się zapoznać np. na stronie www.studiamba.wsb.pl; studia MBA WSB są jednymi z najczęściej wybieranych programów przez studentów.

Ile dziś jest wart dyplom Master of Business Administration?
Okazuje się, że dyplom ukończenia studiów MBA wciąż jest przepustką do lepszych stanowisk pracy, szybszego rozwoju kariery zawodowej i przede wszystkim – wysokich zarobków. Według badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak średnie miesięczne wynagrodzenie brutto absolwentów studiów MBA wynosiło w 2016 r. 11 600 zł – to kwota, o jakiej mogą pomarzyć specjaliści pracujący nawet od kilku lat w zawodzie. Z kolei badania przeprowadzone rok wcześniej (w 2015 r.) wykazały, że aż 25% kierowników i dyrektorów, którzy mogli pochwalić się dyplomem Master of Business Administration, zarabiało miesięcznie powyżej 21 000 zł. Nie bez znaczenia jest fakt, że miażdżąca większość (78%) pracowników działów HR uważa dyplom MBA za ważny i uwzględnia go podczas przeprowadzania rekrutacji na stanowiska kierownicze. To oznacza, że osoby, które chcą zmienić miejsce pracy, również mają zwiększoną szansę na otrzymanie dobrze płatnej posady.


Artykuł sponsorowany
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry