facebook

Aktualności

Rozwiązania przejściowe w roku szkolnym 2019/2020 - ocena pracy czy dorobku zawodowego


Nauczycielka jest w trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, który zakończy się 31 maja 2020 r. Od 1 września 2019 r. rozpocznie pracę w nowej szkole, w związku z czym zapowiedziała złożenie wniosku o dokonanie cząstkowej oceny dorobku zawodowego. Czy, jeśli złoży wniosek teraz, to należy dokonać oceny jej pracy za okres stażu, czy też należy poczekać do września, by obowiązywała stara cząstkowa ocena dorobku zawodowego?


 

Cząstkowa ocena pracy
Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 1, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali co najmniej dobrą ocenę pracy (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela). Zaś do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 września 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 8 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).


Konieczna cząstkowa ocena przed podjęciem nowego zatrudnienia
W opisanej sytuacji nauczyciel realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 1 września 2019 r. podejmuje zatrudnienie w innej szkole. Oznacza to, że dyrektor dotychczasowej szkoły obowiązany jest wystawić ocenę cząstkową za okres odbytego w tej szkole stażu. Z uwagi na to, że procedura w sprawie oceny siłą rzeczy musi rozpocząć się przed 1 września 2018 r., dyrektor będzie dokonywał oceny pracy a nie oceny dorobku zawodowego. W tym wypadku nie ma podstaw, aby wstrzymać się z procedurą do 1 września 2019 r., gdyż z tym dniem nauczyciel podejmuje zatrudnienie w innej szkole i aby móc kontynuować tam staż musi legitymować się co najmniej dobrą oceną pracy.


Zapamiętaj!

Jeżeli nauczyciel zmienia szkołę od 1 września 2019 r., to oceny cząstkowej za okres stażu dokonuje się na podstawie dotychczasowych przepisów, co oznacza, że nauczyciel otrzymuje ocenę pracy a nie ocenę dorobku zawodowego.

Reasumując, jeżeli nauczyciel złoży wniosek o ocenę cząstkową przed 1 września 2019 r., to dyrektor dokonuje oceny pracy, a nie oceny dorobku zawodowego.

 
Polecamy certyfikowane szkolenia internetowe eLerneo.pl

 
Podstawa prawna:
    Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9f ust. 2,
    Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287) – art. 8.

Dariusz Dwojewski
Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry