facebook

Aktualności

Przygotowanie Repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej - szkolenie praktyczne krok po kroku, Warszawa, 07.02.2018

 
 Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy prawniczej potrzebnej do prowadzenia repozytorium publikacji naukowych od strony formalnej.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy
administratorów repozytoriów naukowych. Mile widziani: przedstawiciele uczelni, bibliotek naukowych, instytutów naukowych i badawczych, i innych instytucji prowadzących lub planujących prowadzić repozytoria publikacji naukowych. Zainteresowani szkoleniem mogą być także pełnomocnicy do spraw otwartego dostępu, pełnomocnicy do spraw "własności intelektualnej" lub inne osoby odpowiedzialne w ramach instytucji naukowych za wdrażanie otwartego dostępu lub zarządzanie prawami autorskimi. Szkolenie może być także pomocne przedstawicielom instytucji finansujących.
Szkolenie prowadzi: radca prawny Krzysztof Siewicz, specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Jest członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki działającego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. dr Siewicz jest także koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska oraz prowadzi praktykę prawa informacyjnego w kancelarii BWHS LEGAL.

PROGRAM

10:00  Wprowadzenie: podstawowe informacje o prawach autorskich w kontekście prowadzenia repozytorium
    - prawa autorskie pracowników naukowych, regulaminy „własności intelektualnej uczelni”
  -  rodzaje otwartego dostępu: gratis lub libre i ich znaczenie od strony praktycznej
 -   zakres dozwolonego użytku a otwarty dostęp
  -  polityki wydawców w zakresie otwartego dostępu, zielony i złoty otwarty dostęp


12:00     Przerwa na lunch

12:30   „Czyszczenie praw” - zarządzanie prawami na poziomie autora, wydawcy uczelnianego, administratora repozytorium
-   formułowanie umów z autorami


14:30     Przerwa na kawę
14:50  Kontynuacja zajęć
   - formułowanie regulaminu repozytorium
  -  zakres odpowiedzialności administratora repozytorium
  -  zasady uwzględniania przepisów o ochronie danych osobowych (podstawowe informacje)
  -  polityki otwartości i ich wpływ na prowadzenie repozytorium


16:00     Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów


ZGŁOSZENIEOrganizator:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;
www.cpi.com.pl
tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl


 
Patronem Medialnym Wydarzenia

 

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry