facebook

Aktualności

Konferencja "Uczelnia na miarę potrzeb", Warszawa 16.05.2019


Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 16 maja 2019 roku w Warszawie.
 

 
Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie?
Jak zadbać o studenta z zagranicy ?
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
Czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?
 
 
Grupa docelowa: 
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: 
- Rektorzy 
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.

W programie m.in:


- Kamil Bolek - Chief Marketing Office w LifeTube
"Ponad 2 miliony osób na jednym wykładzie. Jak wygląda nowoczesna edukacja i jej promocja w świecie YouTube" (Jak dotrzeć do pokolenia Y oraz Z? Czym jest profesjonalny influencer marketing i czy może być skutecznym narzędziem do promocji uczelni? Prelegent opowie o sile influencerów na YouTube. Na przykładach pokaże i wyjaśni - jakie efekty może przynosić influencer marketing i jak mądrze z niego korzystać. )

- Artur Kisiołek - Dziekan i Profesor Wydziału Ekonomicznego Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.
"Cyfrowa transformacja marketingu szkół wyższych" (W ramach wykładu omówiona zostanie potrzeba zarządzania marketingowego uczelnią wyższą. Następnie przedstawiona zostanie problematyka digitalizacji współczesnego marketingu, w tym między innymi ewolucja koncepcji marketingowych, wpływ internetu na marketing mix oraz zmiany w relacjach klient-firma. Dalsze rozważania prowadzone będą w odniesieniu do podstawowych współczesnych problemów marketingu online. W ostatniej części przedstawione zostaną wybrane wyniki dwóch edycji projektu badawczego pt. „Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej szkół wyższych” ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z obszaru promocji online, Social Media i Mobile Marketing.)

- Michał Ćwiek - Kierownik Działu Handlowego w Euroimpex SA
"Rozwiązania informatyczne i technologiczne dla nowoczesnych wyższych uczelni - jak pozyskać na nie nawet 100% dotacji?"

- Maciej Marciniak - MW Concept Sp. z o.o.
"Nowatorskie systemy głosowań w organach uczelni wyższych oraz elektroniczny obieg dokumentów" (Firma MW Concept Sp z o.o. jest liderem na rynku samorządowym w sprzedaży unikalnych rozwiązań informatycznych do obsługi organów stanowiących wszystkich szczebli. Sztandarowa aplikacja firmy pod nazwą eSesja funkcjonuje w blisko 700 polskich samorządach. Innowacyjne rozwiązania różnych systemów głosowań są tym elementem aplikacji, który znajduje zastosowanie w firmach, korporacjach, a także na uczelniach wyższych.)

- Dariusz Kąkol – Pełnomocnik Zarządu, LSS BB
"Renesans w zarządzaniu majątkiem uczelni"
(Zarządzanie majątkiem Uczelni to dziedzina, która nie jest nowa, ale w kontekście rozwoju technologii informatycznych nabiera nowego wymiaru. Uczelnie – tak jak inne organizacje stoją przed szeregiem wyzwań związanych z aktywami: ich przeznaczeniem, kosztami użytkowania czy ryzykiem braku dostępności. Chociaż wymienione powyżej wyzwania mają charakter operacyjny, to ich realizacja powinna zacząć się na poziomie strategicznym Uczelni. W to podejście świetnie wpisuje się implementacja zasad normy ISO 55000, która prezentuje znormalizowane sposoby zarządzania składnikami majątku w całym cyklu ich życia. Kładzie szczególny nacisk na wartość generowaną z aktywów i sposoby jej pomnażania. Ważnym elementem łańcucha wartości w zarządzaniu majątkiem są systemy informatyczne temu dedykowane, takie jak AssetsNinja firmy Pirxon. Wdrożenie ich pozwala zwiększać efektywność finansową użycia składników majątku, ale też zapewnia zrównoważony ich rozwój z uwzględnieniem potrzeb Uczelni i środowiska naturalnego.)

- Andrzej Szandała - Kierownik projektu, INTERSIEĆ
"Machine learning w nauczaniu online"

- dr hab. Marcin Gębarowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kryzysowego
"System identyfikacji wizualnej uczelni - moda czy konieczność?" (Wyrazisty i silny wizerunek jest kluczowym czynnikiem walki konkurencyjnej między współczesnymi podmiotami rynkowymi. Tak jest również w przypadku szkół wyższych, które rywalizują między sobą w wymiarach dydaktycznym oraz naukowym. Podczas prelekcji przedstawione zostaną istota oraz zakres systemów identyfikacji wizualnej, jak również omówiony zostanie przykład wdrożenia takiego systemu przez jedną z polskich uczelni.)

- Karolina Bojarczuk - Biuro Promocji i Rozwoju Uczelni, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
„O łowieniu ryb w internecie. Współczesny wymiar komunikacji uczelni” (Współczesny świat żyje w sieci. Tam spotykamy się ze znajomymi, śledzimy ciekawostki, szukamy informacji i rozrywki. To też miejsce, gdzie marki próbują zdobyć zaufanie klientów. Nie bez powodu obecność uczelni w przestrzeni internetu jest dziś absolutną koniecznością. Komunikacja za pomocą nowoczesnych narzędzi to w końcu jeden z najważniejszych wymiarów kreowania wizerunku. Z jednej strony szansa, z drugiej wyzwanie. Tylko... jakie medium wybrać i na co zwrócić uwagę? Wystąpienie poświęcone nowoczesnym (a może zwyczajnie współczesnym?) narzędziom komunikacji – w zasięgu ręki każdej uczelni. )

- dr Katarzyna Mikołajczyk - pełnomocnik rektora ds. otwartej edukacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
"Rozwój e-learningu i kierunki zmian w procesie kształcenia"
(Zdaniem Marca Prensky’ego, założyciela i dyrektora The Global Future Education Foundation and Institute, wraz z rozwojem technologii i z postępującą ewolucją procesu edukacji, skończy się era nauki różnych rzeczy „na zapas”. Kształcenie powinno być umiejscowione w kontekście czasu, miejsca, a przede wszystkim w kontekście umiejętności i zainteresowań osoby uczącej się. Przyszłość edukacji to angażujące, zindywidualizowane projekty edukacyjne, a nie siedzenie i bierne słuchanie ujednoliconego przekazu. Coraz częściej w edukacji stosowane są także inteligentne systemy e-learningowe, opracowane z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających adaptację przekazywanych treści dydaktycznych w zautomatyzowany sposób. Aktualnie największe oczekiwania pokładane są w rzeczywistości rozszerzonej, wirtualnej, sztucznej inteligencji, adaptacyjnym uczeniu się czy interfejsach wykorzystujących głos użytkownika. Podczas prelekcji, wspólnie zastanowimy się nad kierunkami zmian w e-learningu i procesie kształcenia.)

- Honorata Ogieniewska - ekspert ds. promocji nauki i badań w Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego
"Nauka? To tylko wydaje się skomplikowane!" (Czy nauka i badania powstające w zaciszach laboratoriów i salach wykładowych to „wiedza tajemna” dostępna jedynie dla wybranego, hermetycznego grona badaczy zainteresowanych danym zagadnieniem? A może opowiedzieć o tym innym? Naukowcy mogą pomóc zrozumieć ludziom spoza środowiska naukowego, czym się zajmują, dlaczego jest to takie istotne? Przekazywanie w przystępny sposób rzetelnej wiedzy naukowej jest szczególnie ważne w obecnych czasach -w dobie „fake newsów”, internetowych półprawd i samozwańczych ekspertów. Prelegentka opowie o tym jak dzielić się wiedzą ekspercką w nowoczesny sposób na przykładzie materiałów audio i wideo Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady i rozmowy nagrane w formie podcastów, vlog naukowy, ekspercki cykl wideo – to wybrane zagadnienia, o których posłuchamy podczas spotkania.)
 
 
Tematyka konferencji:
1.Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
-    Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
-    Rola serwisu internetowego w komunikacji
-    Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
-    Media społecznościowe jako główne źródło informacji
-    Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
-    E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
-    Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
-    Integracja systemów ICT
-    Bezpieczeństwo danych i informacji
-    Oprogramowanie antyplagiatowe
-    System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
-    Systemy kontroli dostępu
-    Infrastruktura PKI
-    Zarządzanie zasobami uczelni
-    Systemy ERP do zarządzania uczelnią
-    Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
-    Budowa profesjonalnej serwerowni
-    Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
-    Backup i archiwizacja dokumentów


 


Patronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry