facebook

Aktualności

Konferencja „Szkolnictwo wyższe w okresie przemian 2018", Warszawa 23.05.2018


Konferencja naukowa o tegorocznym tytule "Szkolnictwo wyższe w okresie przemian '2018" to największe, cykliczne wydarzenie dotyczące tematyki jakości kształcenia w kontekście zjawiska plagiatowania. W tym roku odbędzie się już jej jedenasta edycja.  Konferencja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.


 
Tegoroczna edycja konferencji obejmuje dwa panele eksperckie. Pierwsza część skoncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. Otwartą Nauką i Nauką 2.0 stającą się realną alternatywą dla tradycyjnego systemu opartego na materiałach dostępnych w ograniczony sposób.
 
Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych, narzędzi oraz danych, a także z otwartymi modelami współpracy naukowej wykorzystującymi nowe technologie i możliwości oferowane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Drugi panelu ekspercki będzie dotyczył poziomu prac dyplomowych w kontekście zmian dotyczących narzędzi chroniących własność intelektualną. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się nad możliwymi scenariuszami postępowania w związku z implementowaniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotyczących analizy antyplagiatowej, do bieżącej pracy polskich uczelni. Paneliści będą też rozmawiać o wyzwaniach jakie stoją przed osobami, którym leży na sercu jakość polskiego szkolnictwa wyższego, a także o dbałości o ochronę własności intelektualnej.

Szczegółowy Program

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy wielu polskich uczelni, eksperci oraz reprezentanci podmiotów kontrolujących jakość kształcenia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej informacji dotyczących konferencji, w tym szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy, znajduje się na stronie www.konferencjanaukowa.edu.pl


Miejsce:
Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, IV p.
Plac Defilad 1, Warszawa

Organizatorzy
Fundacja Rektorów Polskich
Plagiat.pl


Dane kontaktowe:
Fundacja Rektorów Polskich
ul Górnośląska 14
00-432 Warszawa
tel: 22 621 09 72
mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl

Plagiat.pl
ul. Wróbla 8
02-736 Warszawa
22 100 53 04
pr@antyplgiat.pl
 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry