facebook

Aktualności

Konferencja pt. Uczelnia na miarę potrzeb - 21.11.2017

 
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.
 
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się już 21 listopada w Warszawie.
 
Podczas konferencji warto podyskutować o tym:
Jak reklamować uczelnie? 
Jak zadbać o studenta z zagranicy ? 
Jak pozyskać i komunikować się z "Klientem" - studentem ?
Co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?
Z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?
 
Grupa docelowa: 
Przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: 
- Rektorzy 
- Kanclerze
- Dziekani
- Dyrektorzy/Kierownicy działów: technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwa, kadrowych, obsługi studentów/dziekanatów, centrum informatyki.
 
 
Tematyka konferencji:
1. Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
Rola serwisu internetowego w komunikacji
Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
Media społecznościowe jako główne źródło informacji
Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
Integracja systemów ICT
Bezpieczeństwo danych i informacji
Oprogramowanie antyplagiatowe
System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
Systemy kontroli dostępu
Infrastruktura PKI
Zarządzanie zasobami uczelni
Systemy ERP do zarządzania uczelnią
Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
Budowa profesjonalnej serwerowni
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Backup i archiwizacja dokumentów
Workflow
 


Patronem Medialnym Wydarzenia 
Organizator:
 Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa
Budynek B-1, Piętro I
tel.: +48 691 571 598
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry