facebook

Aktualności

Konferencja pt." PO WER dla kompetencji. Jak wspierać szkolnictwo wyższe?"Jednym z najważniejszych wyzwań dla szkolnictwa wyższego jest dostosowanie oferty programowej uczelni do szybko zmieniających się wymagań rynku pracy. Istotnym wsparciem dla szkół wyższych w tym zakresie jest III oś priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - wdrażana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację III OP POWER w latach 2014-2020 przeznaczono ponad 1,2 mld zł, z czego ponad 800 mln zł na podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na Konferencję, która odbędzie się 10 kwietnia br. (środa), w godzinach 10.00-16.00, w sali Kometa hotelu Marriott, (Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79).
 
Tematy, które poruszymy podczas spotkania:
-  Czy pieniądze są efektywnie wykorzystywane? Czy można robić to lepiej?
    - Jakie kompetencje są pożądane przez pracodawców, a jakie posiadają absolwenci szkół wyższych?
    - Jakie są dobre praktyki w zakresie kształcenia kompetencji?
  -  Czy programy wsparcia szkolnictwa wyższego są skuteczne?
  -  Jak powinny wyglądać przyszłe rozwiązania wspierające szkolnictwo wyższe w Polsce?


Poszukując odpowiedzi na te pytania NCBR zleciło realizację badań ewaluacyjnych dotyczących działań z programu PO WER, realizowanych przez NCBR, których wyniki zostaną zaprezentowane na niniejszej konferencji tj.:

    Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy badanie zrealizowane przez konsorcjum tworzone przez Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych oraz IDEA Instytut Sp. z o. o.

oraz

    Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – badanie zrealizowane przez EVALU Sp. z o. o.

Konferencja przeznaczona jest dla przedstawicieli:
   - Instytucji odpowiedzialnych za realizację polityki państwa w obszarze szkolnictwa wyższego,
  -  instytucji programujących wsparcie kompetencyjne dla studentów i pracowników uczelni,
    kadr zarządzających uczelniami wyższymi,
 -   jednostek uczelnianych wzmacniających kompetencje studentów (np. Akademickie Biura Karier).

 
Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są na stronie internetowej NCBR do 5 kwietnia br.


Źródło:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695, Warszawa
centrala: +48 22 39 07 401
faks: +48 22 20 13 408

https://www.ncbr.gov.pl/

Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry