facebook

Porady

Jaki wybrać kierunek studiów?


Wybór kierunku studiów nie może być kwestią przypadku, mody lub namowy znajomych. Nie powinno się także wybierać studiów po presją rodzinnych ambicji. W podejmowaniu tej ważnej decyzji należy kierować się zarówno swoim sercem jak i rozumem, czyli wypośrodkować pomiędzy tym co lubimy robić lub jest nam w jakikolwiek sposób bliskie, a okolicznościami na rynku zawodowym.

Należy zastanowić się, czy podejmowanie studiów na kierunku, który nas pociąga, ale rynek jest zapchany fachowcami w tej dziedzinie, jest rozsądnym krokiem. Albo, wręcz przeciwnie, studiowanie kierunku, który jest nam całkiem obcy, abstrakcyjny, a do tego strasznie trudny, ale za zapewnia popłatną pracę, o ile podołamy trudom egzaminów. Czasy, kiedy studiowało się cokolwiek, aby uzyskać dokument, są już przeszłością, nie stanowią już nawet alternatywy dla zasadniczej służby wojskowej. Poświęcenie kilku lat nauki powinno potem przynieść wymierne korzyści, ale aby do tego doszło, musimy mierzyć siły na zamiary. Jeśli spośród wielu kierunków, jest wam trudno wybrać coś dla siebie, dobrą metodą będzie droga eliminacji, czyli wykluczania tego, co was zupełnie nie interesuje lub jest poza zasięgiem możliwości umysłowych. Aby jednak przeprowadzić taką metodę wyboru, warto znać choćby ogólne grupy kierunków na początek.

Bardzo liczną grupą, dość liczą, będą niewątpliwie kierunki ścisłe. Tutaj rozpiętość jest ogromna, ponieważ zacząć należy od kierunków ekonomicznych, związanych z analizą produkcji, dystrybucją oraz konsumpcją dóbr. Być może ilość kierunków w tym zakresie nie jest duża, ale każdy z nich wymaga zdolności matematycznych, logicznych i analitycznych. Kolejna będzie liczna grupa kierunków informatycznych, gdzie niezbędne są poprzednio wyliczone zdolności, poparte dodatkowo zainteresowaniem zagadnieniami informatycznymi. Te kierunki są wielką szansą na karierę w dobie błyskawicznego rozwoju globalnej komputeryzacji, a także zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie. Pozostałe kierunki tego typu to kierunki techniczne. Grupę stanowią w ogólnym ujęciu dyscypliny związane z wytwarzaniem dóbr materialnych, a także regułami posługiwania się nimi. Tu także królują przedmioty mające matematykę i fizykę za podstawę, więc dla osób, którym nie sprawiają kłopotów, to ogromna szansa na dobrą drogę zawodową. Jeśli jednak nie posiadasz uzdolnień w tym kierunku, to posługując się naszą metodą wykluczeń, należy skłaniać się raczej ku kierunkom humanistycznym. I tu jest ogromny wybór, więc nie ma powodów do zmartwień. Studia takie są dalekie od matematycznych przedmiotów, a w ogólnym ujęciu dotyczą człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa. Wyliczyć tu należy wszelkie kierunki artystyczne, związane z kreacją, sztuką, estetyką. Dla osób posiadających w tym zakresie dużą wrażliwość i uzdolnienia, wsparte zdolnościami humanistycznymi. Do dziedzin humanistycznych zaliczamy wszelkie kierunki pedagogiczne, filologiczne, społeczne, prawnicze i administracyjne, teologiczne i wiele innych. Działając zgodnie z naszą metodą, należy przemyśleć np. czy lubimy pracę z dziećmi, pomoc osobom w trudnej sytuacji. Jeśli nie, wtedy studia socjalne czy pedagogiczne nie są naszym powołaniem. Jeśli na samą myśl o uczeniu się na pamięć ogromnej ilości przepisów przyprawia nas o wysypkę, to studia w zakresie prawa, czy prawa i administracji nie są dla nas.

Można także szukać odpowiedniego kierunku studiów w innych grupach, które można tu ująć, na potrzeby naszej metody, kierunkami pośrednimi pomiędzy ścisłymi a humanistycznymi. A jest to także spora lista. Znajdziemy tu wszelkie kierunki przyrodnicze, medycynę, kierunki okołomedyczne, marketingowe, hotelarsko-turystyczne i wiele innych. Wszędzie tam mamy chemię, geografię czy matematykę lub fizykę, ale jedynie w pewnym zakresie, który być może nie stanowi dla nas przeszkody. Pozostają także studia dla osób sprawnych fizycznie i wysportowanych. To przede wszystkim kierunki na akademiach wychowania fizycznego, ale także wszelkie uczelnie proponujące kierunki mundurowe czy ochroniarskie.

Z tych wszystkich możliwości układa się ogromny katalog, więc pomocny będzie internet. Tam znajdziemy strony wielu uczelni, które obecnie zamieszczają tam wiele informacji na temat swoich kierunków, z wykazem przedmiotów włącznie. Warto poświęcić kilka godzin, aby metodą eliminacji lub wręcz przeciwnie, fascynacji, podjąć tą ważną decyzję. 
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry