facebook

Aktualności

Konstytucja dla Nauki – krok w kierunku uniwersytetów przyszłości

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była okazją do rozmowy środowiska akademickiego m.in. o kierunkach zmian nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o transformacji uczelni i szansach w realizacji zmian systemowych będących konsekwencją wdrożenia Konstytucji dla Nauki. Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego reprezentował wiceminister Piotr Müller.

21.09.2018|» czytaj dalej

Polsko-koreańskie rozmowy o współpracy naukowo-technicznej

Dalsza współpraca naukowo-techniczna, zainicjowana umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w 1993 roku, była głównym tematem rozmowy ministra Piotra Dardzińskiego z wiceministrem nauki i ICT Republiki Korei Lee Jin-Gyu podczas spotkania 20 września w MNiSW.

21.09.2018|» czytaj dalej

Rozwój współpracy polsko-wietnamskiej w obszarze naukowym

Zwiększenie poziomu wymiany akademickiej, zintensyfikowanie wspólnych działań o charakterze badawczym oraz promocja języka polskiego na uczelniach wietnamskich – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z delegacją rządu Wietnamu, na której czele stał wicepremier Truong Hoa Binh. Rok temu podczas wizyty w Wietnamie delegacja polska podpisała dwustronne porozumienia promujące współpracę naukową i gospodarczą między krajami.

21.09.2018|» czytaj dalej

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych

Odejście od sztucznego zawężania badań, dostosowanie klasyfikacji dyscyplin do standardów międzynarodowych i możliwość uczciwej oceny działalności naukowej – to podstawowe cele nowego rozporządzenia w sprawie dyscyplin. Projekt na etapie konsultacji był szeroko dyskutowany. Pod wpływem argumentów środowiska dokonano korekt niektórych założeń. Jak wygląda wobec tego ostateczna wersja dokumentu?

21.09.2018|» czytaj dalej

Wicepremier Jarosław Gowin na IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii

Państwo w czasach zmiany – to temat przewodni IV Kongresu Politologii, który w tym roku zorganizował Wydział Politologii UMCS, przy udziale Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Komitetu Nauk Politycznych PAN. W Kongresie wzięło udział ponad 700 badaczy z 85 ośrodków naukowych, a także 30 uczestników z jednostek zagranicznych. W wydarzeniu uczestniczył również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

19.09.2018|» czytaj dalej

Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum)

Transfer technologii, światowe innowacje i wymiana doświadczeń dotyczących współpracy polsko-brytyjskiej – temu poświęcone było Polsko-Brytyjskie Forum Nauki (PL-UK Science Forum). Konferencja stanowiła główny punkt Polsko-Brytyjskiego Roku Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji 2018 (YESI), którego ustanowienie jest wynikiem rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w trakcie ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali podczas konferencji wiceministrowie Piotr Müller i Sebastian Skuza.

17.09.2018|» czytaj dalej

Projekt nowego algorytmu napisany ze środowiskiem akademickim – od dzisiaj w konsultacjach

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia – to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia w sprawie nowego podziału środków finansowych. Mechanizmy zostały wypracowane przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni regionalnych, związków zawodowych oraz dużych uczelni akademickich. Dokument trafił właśnie do konsultacji publicznych.

17.09.2018|» czytaj dalej

Rozmowy o Konstytucji dla Nauki w całej Polsce – pierwszy etap wdrażania

Zmiany czekające doktorantów, współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci na rynku pracy, a także wsparcie czasopism naukowych – to główne wątki z Konstytucji dla Nauki, o których debatował ze środowiskiem akademickim wiceminister Piotr Müller. We wrześniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozmawiał z naukowcami z całej Polski. Spotkania odbyły się w Olsztynie, Nowym Sączu, Częstochowie i Koninie. To początek wdrażania nowej ustawy. Oprócz spotkań resort nauki organizuje również bogaty cykl szkoleń.

10.09.2018|» czytaj dalej

Sukcesy polskich uczelni w światowym rankingu „Financial Times”

20. miejsce na świecie pod względem jakości studiów magisterskich z zakresu zarządzania dla Akademii Leona Koźmińskiego i awans o 9. oczek dla Szkoły Głównej Handlowej w tej samej kategorii – oto sukcesy polskich uczelni w opublikowanym właśnie przez Finacial Times rankingu „Masters in Management programmes”. Zestawienie objęło ponad 100 szkół wyższych z 27 państw z całego świata, w których uczy się ponad 30 tys. studentów.

10.09.2018|» czytaj dalej

Otwarcie Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) na Politechnice Opolskiej

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) to pierwszy w Polsce oddział jednej z najważniejszych europejskich instytucji wspierających przemysł i wdrażających nowe rozwiązania technologiczne. Otwarcie centrum umożliwi rozwój innowacyjnych badań i wdrożeń, wzmocnienie lokalnej gospodarki, wzrost prestiżu uczelni i miasta i przyczyni się do ochrony środowiska.

07.09.2018|» czytaj dalej

Wiceministrowie Piotr Müller i Piotr Dardziński na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy, największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku jest okazją do rozmowy na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Zbieżny cel przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów – które w tym roku po raz trzynasty skupiło liderów z całej Europy, którzy rozmawiali na temat przyszłości młodego pokolenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali na wydarzeniach wiceministrowie – Piotr Dardziński i Piotr Müller.

07.09.2018|» czytaj dalej

Inauguracja czwartej edycji European Rover Challenge 2018

Największe, cieszące się zasłużoną renomą zawody w branży robotyczno-kosmicznej na świecie – tak w jednym zdaniu można opisać European Rover Challenge 2018, międzynarodowe zawody robotów marsjańskich. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w dniach 14-16 września w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, a podczas finału konkursu był obecny minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin.

21.09.2018|» czytaj dalej

Astronomia – nowy podział dyscyplin bez negatywnego wpływu na badania

Projekt rozporządzenia, w którym astronomia włączona została do nauk fizycznych, nie wpłynie negatywnie na badania w tej dyscyplinie, jej finansowanie ze środków publicznych, ani na prowadzenie kierunków studiów w zakresie astronomii. Warto zaznaczyć, że projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych był do 31 sierpnia poddawany konsultacjom społecznym. W związku z tym dokument nie jest ostateczny – wciąż trwa analiza zgłoszonych uwag.

03.09.2018|» czytaj dalej

Polonia Restituta: „Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój” – zapraszamy do rejestracji

Ekologia i zrównoważony rozwój – to główne tematy, które poruszą paneliści podczas kolejnej konferencji z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Spotkanie obędzie się 24 września w Olsztynie. Rejestracja właśnie ruszyła – zapraszamy do zapisów!

07.09.2018|» czytaj dalej

Polska na szybkiej ścieżce do innowacji

Blisko 1,5 mld zł do końca roku czeka na przedsiębiorców we flagowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Szybka ścieżka. Podczas uroczystego podpisania umowy na finansowanie projektu SNDbox firmy EXATEL SA, beneficjenta NCBR, premier Jarosław Gowin oraz minister Jadwiga Emilewicz podkreślali, że najpopularniejszy obecnie program wsparcia dla firm przynosi konkretne efekty. Zaprezentowano najciekawsze projekty startupów i MŚP, które powstały dzięki finansowaniu z Szybkiej ścieżki.

27.08.2018|» czytaj dalej

Konstytucja dla Nauki zapewnia ochronę praw studentów

Gwarancja bezpłatnych studiów, realna ochrona interesów studentów i podniesienie jakości kształcenia studentów – to najważniejsze rozwiązania, jakie niesie za sobą Konstytucja dla Nauki. Nowa ustawa, której przepisy eksperci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzyli we współpracy ze studentami, wejdzie w życie na początku tego roku akademickiego. Wczoraj rozpoczęła się V Konferencja Ekspertów Praw Studenta organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorząd Studentów SGGW. Podczas zaplanowanych na cztery dni debat, wykładów i szkoleń młodzi samorządowcy z całej Polski będą zgłębiać tematykę praw i obowiązków studenta w świetle Konstytucji dla Nauki. W konferencji wzięli udział wicepremier Jarosław Gowin oraz wiceminister Piotr Müller.

24.08.2018|» czytaj dalej

Projekt prof. SGGW Magdaleny Król doceniony przez Europejską Radę ds. Badań (ERC)

Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW w 2016 r. otrzymała prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) o wartości ponad 1,4 mln euro na badania nad nowotworami. Projekt prof. Król został wybrany jako jeden z najciekawszych projektów badawczych w tym dziesięcioleciu.

16.08.2018|» czytaj dalej

Trzy srebrne medale SumoMasters w Pekinie

Wystartowali w 3 kategoriach, w każdej stanęli na podium - studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej wrócili z Chin z międzynarodowych zawodach robotycznych z trzema srebrnymi medalami.

14.08.2018|» czytaj dalej

Uniwersytet dla seniora

Wsparcie idei solidarności międzypokoleniowej, aktywizacja społeczna seniorów, integracja społeczności lokalnych, a także rozwijanie potencjału intelektualnego osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu ‒ to cele programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

10.08.2018|» czytaj dalej
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry