facebook

Aktualności

Łódzkie uczelnie laureatami konkursu na „Zintegrowane Programy Uczelni”

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna i Szkoła Filmowa w Łodzi – to łódzkie uczelnie, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył dzisiaj symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dzięki dofinansowaniu uczelnie będą mogły m.in. zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji czy zrealizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.

21.03.2018|» czytaj dalej

Planetobus. Rusza kolejny projekt w ramach społecznej odpowiedzialności nauki

Mobilne planetarium pozwalające na podróż po kosmosie – tak w najkrótszych słowach można przedstawić nowe przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik. Planetobus dołącza tym samym do jeżdżącego już po kraju Naukobusa. Oba pojazdy będą przemierzały Polskę i popularyzowały naukę wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości. Nową odsłonę projektu edukacyjnego Nauka dla Ciebie, który jest częścią tzw. strategii Gowina, zainaugurował w Kobyłce na Mazowszu wicepremier i szef resortu nauki.

21.03.2018|» czytaj dalej

Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!

Kolejny ważny etap prac nad Konstytucją dla Nauki za nami. Rada Ministrów przyjęła dziś reformę szkolnictwa wyższego. MNiSW pracowało nad projektem dwa lata, angażując w proces tworzenia ustawy jak najwięcej środowisk akademickich. Ze względu na to, że podczas intensywnych konsultacji twórcy reformy uwzględniali spływające do ministerstwa uwagi, Konstytucja dla Nauki doczekała się licznych głosów poparcia. Wejścia w życie ustawy oczekują studenci i doktoranci (Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Krajowa Reprezentacja Doktorantów), a także uczelnie akademickie i zawodowe (Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych). Głosy poparcia dla kierunku zmian płyną również od przedsiębiorców (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), a także organizacji pozarządowych (Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej). Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 roku.

20.03.2018|» czytaj dalej

Organizacje pozarządowe poparły reformę Gowina

Nowe ścieżki kariery akademickiej, utworzenie szkół doktorskich, a także likwidacja wymogu habilitacji – m.in. takie rozwiązania wprowadzane w Konstytucji dla Nauki doceniły polskie organizacje pozarządowe. Reformę Jarosława Gowina poparły Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber, Fundacja dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej.

22.03.2018|» czytaj dalej

330 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych (np. zakupu lub wytworzenia niezbędnej aparatury naukowo-badawczej). W drugim swoją szansę na kierowanie projektem mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln złotych.

16.03.2018|» czytaj dalej

Ponad 40 mln złotych dofinansowania dla szczecińskich uczelni

Doskonałość dydaktyczna, zintensyfikowanie współpracy między nauką a biznesem czy zwiększenie umiędzynarodowienia – to tylko niektóre z działań, na które uczelnie mogą przeznaczyć środki uzyskane w ramach konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji w Szczecinie wręczył symboliczne czeki beneficjentom konkursu w ramach I i II ścieżki. Dofinansowanie otrzyma pięć szczecińskich uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Sztuki i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Łączne wsparcie w ramach konkursu dla szczecińskich szkół wyższych wyniesie ponad 40 mln złotych.

19.03.2018|» czytaj dalej

Niemal 700 mln zł dla stu uczelni w Polsce. Znamy wyniki I ścieżki Zintegrowanych Programów Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza resortu nauki, ogłosiła dziś wyniki I ścieżki konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Ze względu na wysoką jakość merytoryczną projektów budżet konkursu został zwiększony – z 500 mln do prawie 700 mln złotych.

14.03.2018|» czytaj dalej

MNiSW przeznaczy blisko 19 mln złotych na dofinansowanie wileńskiego wydziału Uniwersytetu w Białymstoku

Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku była nie tylko pierwszym zagranicznym wydziałem utworzonym przez polską uczelnię, ale także pierwszą filią uczelni zagranicznej na Litwie. Dzięki niej polska młodzież mieszkająca na Litwie od 10 lat może kształcić się na poziomie akademickim w języku ojczystym. Wicepremier Jarosław Gowin podpisał dzisiaj umowę pomiędzy MNiSW a Uniwersytetem w Białymstoku ws. dofinansowania przebudowy i rozbudowy budynku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie. Planowane łączne dofinansowanie inwestycji to 18 952 000 zł.

15.03.2018|» czytaj dalej

Minister prof. Aleksander Bobko zakończył pracę w MNiSW

Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończył dzisiaj pracę w resorcie nauki. W ciągu dwóch lat urzędowania odpowiadał m.in. za umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Współtworzył Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, instytucję mającą za cel odwrócenie drenażu mózgów i przyciągnięcie do Polski najlepszych badaczy. – Jestem wdzięczny panu ministrowi za ponad dwa lata ciężkiej, owocnej i – przede wszystkim – inspirującej pracy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin.

13.03.2018|» czytaj dalej

5 mld zł w 2018 roku na innowacje i rozwój od NCBR

W nadchodzącym roku NCBR, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczy na prace badawczo-rozwojowe ponad 5 mld złotych. W ramach konkursów z „Szybkiej ścieżki” do przedsiębiorców trafi 2,85 mld złotych.

12.03.2018|» czytaj dalej

Polonia Restituta – rodzina

W tym roku Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dołączyło do obchodów ze swoim projektem „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

13.03.2018|» czytaj dalej

Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości – nowy cykl konferencji naukowych

Co buduje naszą wolność? Czym jest solidarność, odpowiedzialność, obywatelskość? Jakie jest miejsce Polski w Europie w obliczu dynamicznych zmian, które dotykają stary kontynent?Te i wiele innych zagadnień zostanie poruszonych podczas cyklu dziesięciu konferencji naukowych – „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, których inaugurację ogłosił dziś Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt ma służyć pogłębieniu refleksji nad polską historią i teraźniejszością w kontekście niepodległości.

13.03.2018|» czytaj dalej

Gowin: Marzec ’68 to wielki cios zadany polskiej nauce

– Chciałbym oddać hołd tym, którzy padli ofiarą haniebnej nagonki antysemickiej w marcu 1968 roku. Nagonki rozpętanej przez komunistyczne władze. Polskę musiało wówczas opuścić kilkanaście tysięcy polskich obywateli żydowskiego pochodzenia – powiedział wicepremier Jarosław Gowin w przemówieniu, wieńczącym debatę na temat wydarzeń marcowych na Uniwersytecie Warszawskim.

09.03.2018|» czytaj dalej

INNoship – kurs na innowacje w polskim przemyśle stoczniowym

Pierwszy konkurs w ramach pilotażu programu sektorowego INNOship ogłosiło właśnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza MNiSW. Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Związek Pracodawców Forum Okrętowe, ma za zadanie wspomóc prace badawczo-rozwojowe w przemyśle stoczniowym. W konferencji wziął udział wiceminister nauki Piotr Dardziński.

08.03.2018|» czytaj dalej

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata, szansa dla uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego, na zatrudnienie dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści uruchomionego dziś przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) programu Polskie Powroty.

07.03.2018|» czytaj dalej

J. Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”

"Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce wymagają poważnej reformy, która popchnie je na zdecydowanie wyższy poziom. To jest obecnie wyzwanie cywilizacyjne dla Polski. Storpedowanie tej reformy w imię takich czy innych interesów źle służy naszej ojczyźnie" — odpowiada autorom „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina” prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki.

06.03.2018|» czytaj dalej

Gowin: z modelem studiów dualnych wiążemy duże nadzieje

Innowacyjna, oparta na wiedzy gospodarka wymaga wysoko wykwalifikowanych absolwentów, którzy – wchodząc na rynek pracy – mogą pochwalić się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną. Taki właśnie efekt zakłada model kształcenia przemiennego. W drugiej edycji konferencji poświęconej edukacji dualnej wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

05.03.2018|» czytaj dalej

Polskie Produkty Przyszłości nagrodzone po raz dwudziesty

IntraLine-IOERT ‒ medyczny akcelerator elektronów, Triggo ‒ dwuosobowy, czterokołowy pojazd elektryczny  oraz technologia zagospodarowania popiołów lotnych to niektóre z rozwiązań nagrodzonych w tegorocznym konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym po raz dwudziesty przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

02.03.2018|» czytaj dalej

Jarosław Gowin: mój głos w debacie polsko-żydowskiej

Gdy padło zbyt wiele słów, a górę biorą rozpalone emocje – Polacy i Żydzi powinni wziąć głęboki oddech. I powrócić do dialogu opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu i prawdzie. Nie jesteśmy wrogami, ale partnerami, sojusznikami i przyjaciółmi – napisał wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Tekst ukazał się równocześnie w prasie izraelskiej (Haaretz) i polskiej (Rzeczpospolita).

02.03.2018|» czytaj dalej
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry