facebook

Aktualności

Naziemny Segment Współpracujący Copernicus na 5-lecie Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej

Polskie instytucje naukowe i przemysłowe uzyskają stały i pewny dostęp do danych satelitarnych z konstelacji satelitów Sentinel – tak wynika z parafowanego wczoraj porozumienia z Europejską Agencją Kosmiczną dotyczącego przystąpienia Polski do Naziemnego Segmentu Współpracującego. Umowę parafował wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

23.11.2017|» czytaj dalej

23 szkoły wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Społeczna odpowiedzialność uczelni, oczekiwania nauki wobec biznesu i… biznesu wobec nauki – to zagadnienia, jakim była poświęcona konferencja pt. „Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju. W wydarzeniu wzięła udział dyrektor generalna MNiSW Anna Budzanowska.

22.11.2017|» czytaj dalej

MNiSW wspiera państwowe wyższe szkoły zawodowe

Nowy, korzystny algorytm finansowy, program praktyk zawodowych w ramach PO WER – to tylko niektóre z działań MNiSW, będących wsparciem dla państwowych wyższych szkół zawodowych.

22.11.2017|» czytaj dalej

Gowin: dzięki KDN uczelnie staną się kuźnią kadr

127 kół naukowych z 54 uczelni spotkało się w piątek na pierwszym Kongresie Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. W wydarzeniu wziął udział Jarosław Gowin – wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

20.11.2017|» czytaj dalej

Wicepremier Jarosław Gowin podczas Kongresu 590: Bez nowoczesnych uniwersytetów nie ma rozwoju

- Bez nowoczesnych uniwersytetów nie ma rozwoju. Ani społecznego, ani intelektualnego, ani gospodarczego. Bez nowoczesnych uniwersytetów Polska nie ma przyszłości - mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas Kongresu 590.

17.11.2017|» czytaj dalej

2 lata rządów: wielka reforma i rzetelne konsultacje

Głęboka reforma szkolnictwa wyższego stawiana za wzór przez Komisję Europejską, najlepsza ustawa deregulacyjna w obszarze podatkowym wg Pracodawców RP, zwiększenie komfortu kształcenia, dzięki nowemu algorytmowi finansowemu dla uczelni, powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także podróżujący po całej Polsce Naukobus, poszerzająca się sieć uniwersytetów dziecięcych i uniwersytetów trzeciego wieku – oto najważniejsze dokonania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu ostatnich dwóch lat.

15.11.2017|» czytaj dalej

16 mln dla najlepszych - Diamentowy Grant 2017

- Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratuluję. Uważam, ze jesteście posiadaczami wyjątkowych talentów badawczych, czemu wyraz daliście w zgłoszonych do konkursu projektach badawczych - mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nagród Diamentowy Grant 2017.To już VI edycja konkursu, w którym do tej pory nagrodzono 520 młodych naukowców. Nagrody przyznawane są od 2012 roku.

16.11.2017|» czytaj dalej

Prof. Aleksander Bobko: Podpisano umowę trójstronną ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy

Podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres – to najważniejsze cele, którym przyświecało dzisiejsze podpisanie Umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej.

15.11.2017|» czytaj dalej

20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Uniwersytety Trzeciego Wieku, Naukobus i Uniwersytety Młodego Odkrywcy – to trzy z programów MNiSW, wspierające ideę społecznej odpowiedzialności. Wpisują się one w założenia strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, która zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych i wiekowych, upowszechnianie i popularyzację nauki, a także rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej.

13.11.2017|» czytaj dalej

Druga ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm

429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej.

13.11.2017|» czytaj dalej

Doktoraty wdrożeniowe, czyli jak wygrać trzy razy!

Dwie pensje dla doktoranta, dodatkowe pieniądze dla uczelni i unikalne rozwiązania rynkowe dla przedsiębiorstwa – tak w skrócie można opisać program „Doktoratów wdrożeniowych”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

15.11.2017|» czytaj dalej

MNiSW stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki

Powołanie NAW-y, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki.

08.11.2017|» czytaj dalej

95 mln zł dla najbardziej zmotywowanych uczelni

13 uczelni zostanie nagrodzonych sumą 95 mln złotych. Środki trafią do tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.

30.10.2017|» czytaj dalej

Powołano Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

– Od początku, planując rozwój Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, chcieliśmy nadać jej szczególny status jako instytucji, która odpowiadałaby nie za wąsko rozumianą współpracę uczelni i instytutów naukowych z otoczeniem międzynarodowym, ale właśnie za szeroko rozumianą politykę naukową w aspekcie międzynarodowym – mówił dzisiaj minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas spotkania inaugurującego działalność rady NAW-y.  Wicepremier, dziękując powołanym członkom Rady, podkreślił: Podejmujecie się państwo wielkiej odpowiedzialności, ale także pasjonującego zadania, jakim jest wspieranie swoją radą, swoim doświadczeniem i swoimi pomysłami działań NAW-y.

31.10.2017|» czytaj dalej

Znamy najlepsze uczelnie i wydziały ekonomiczne w Polsce

Warszawska Szkoła Główna Handlowa już po raz drugi została uznana za najlepszą uczelnię ekonomiczną w kraju. W najnowszej edycji rankingu organizowanego przez „Rzeczpospolitą” pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kładziono szczególny nacisk na jakość kształcenia. 

27.10.2017|» czytaj dalej

44 nagrody Prezesa Rady Ministrów dla najwybitniejszych naukowców

– Każda z 44 nagród, jakie zaraz będę miała przyjemność wręczyć, jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy. Stanowi wyraz uznania państwa pracy czy to indywidualnej, czy to zespołowej, będącej istotnym wkładem w rozwój polskiej i światowej sztuki – powiedziała premier Beata Szydło podczas czwartkowej gali w KPRM, wręczając nagrody Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

27.10.2017|» czytaj dalej

Konstytucja dla Nauki odpowiada na rekomendacje OECD i KE

Polskie uczelnie wspierają innowacyjność, angażują się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości – m.in. takie wnioski płyną z przygotowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisję Europejską raportu o polskim szkolnictwie wyższym.

26.10.2017|» czytaj dalej

Gowin na debacie Polska 4.0: patriotyzm gospodarczy wymaga współpracy między sektorem publicznym i prywatnym

– Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony gospodarka jest zglobalizowana jak nigdy dotąd w historii, a z drugiej społeczeństwa (bez względu na tradycje gospodarcze czy społeczne) oczekują od polityków większego wspierania rodzimych rynków i firm. W tej zglobalizowanej gospodarce musimy tworzyć dla rozwoju firm takie warunki, które będą przejawem patriotyzmu gospodarczego – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin na debacie Pulsu Biznesu – Polska 4.0, inaugurującej 8. edycję projektu Czas na patriotyzm gospodarczy.

25.10.2017|» czytaj dalej

Dardziński: opracujemy cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast

– To pierwszy projekt, w którym państwo wystąpi w roli inteligentnego zamawiającego, tworzącego rynek dla najbardziej nowatorskich projektów – tak o programie Bezemisyjny transport publiczny mówił wiceminister nauki Piotr Dardziński podczas Kongresu MŚP w Katowicach.

20.10.2017|» czytaj dalej

Roczne stypendia i stypendium konferencyjne dla badaczek od resortu nauki i L’Oréal Polska

6 badaczek zostało nagrodzonych w programie L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki” organizowanym we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zwyciężczynie konkursu mogą liczyć na sfinansowanie udziału w zagranicznych konferencjach naukowych i stypendium w wysokości do 35 tys. złotych.

19.10.2017|» czytaj dalej
Logo Morena

Partnerzy
serwisu

idź do góry